Znajdujesz się w: » Rada Miejska » Oświadczenia majątkowe »
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 Oświadczenia majątkowe za rok 2004 Oświadczenia majątkowe za rok 2005 Oświadczenia majątkowe za rok 2006 Pierwsze oświadczenie majątkowe Radnych V kadecji Oświadczenia majątkowe za 2007 rok Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Archiwum Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji Oświadczenia majątkowe Radnych VI kadencji Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji na 2 miesiące przed końcem kadencji Oświadczenia majątkowe Radnych w VII kadencji
  Gmina Rawicz
Statut Gminy
Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Rawicz
Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Rawicz
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz
  Samorząd
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sekretarz Gminy
Skarbnik
  Rada Miejska
Aktualności Rady Miejskiej
Przewodniczący i Vice
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe
Regulaminy
Kontakt
Sołectwa Gminy Rawicz
Rady Osiedlowe
Archiwum
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2011
Wybory samorządowe 2014
  UMG Rawicz
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia majątkowe
Wykaz prawa miejscowego
Budżet Gminy Rawicz
Sprawozdania budżetowe
Sprawozdania
Opinie RIO
Umorzenia, odroczenia spłat
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Interpretacje podatkowe
Dostęp do informacji o środowisku
Ewidencja Podmiotów Gospodarczych
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
Ogłoszenia urzędowe
  Regulaminy
Regulamin utrzymania czystości
Harmonogram świadczenia usług
  Ogłoszenia
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi - ZUK
Obwieszczenia
Przetargi - ZWiK
Oferty pracy
Oferty pracy w Samorządzie
  Biuro obsługi Klienta
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
Gospodarka gruntami i rolnictwo
Ochrona środowiska
Planowanie przestrzenne
Edukacja i sprawy społeczne
Dotacje na prace przy zabytkach
Zajęcie pasa drogowego
Przetargi
Dowody osobiste
Stypendia sportowe
Komunikacja publiczna
Sprawy meldunkowe
Sprawy wojskowe
Sprawy kadrowe
Zawiadomienia o imprezach masowych i zbiórkach publicznych
Poświadczenia
Urząd Stanu Cywilnego
Rezerwacja zastrzeżonego miejsca postojowego
  Informacje
Redakcja Biuletynu
Udostępnianie informacji
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Statystyki
Instrukcja obsługi BIP
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rawicz

-- wstecz --
Liczba wyświetleń:8154
  Archiwum
  Jednostki budżetowe
Urząd Miejski Gminy Rawicz
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Gimnazja
M- G Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu
Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Organizacje pozarządowe
Konkursy
Aktualności NGO
Program współpracy
  Zakłady budżetowe
Zakład Usług Komunalnych
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  Instytucje kultury
Dom Kultury
Muzeum Ziemi Rawickiej
Rawicka Biblioteka Publiczna
  Zakłady opieki zdrowotnej
SP ZOZ Centrum Rehab. Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
  inne
Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Design Transition Technologies Powered by neTTstar